Reglement

Algemeen:

 • Deelnemer nuttigt geen alcohol/ drugs voor of tijdens de les. Deelnemen aan de lessen is dan niet mogelijk.
 • Deelnemers mogen geen antecedenten hebben bij justitie, geen vijanden van de Nederlandse, en/ of Israëlische staat zijn. Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de student een bewijs van goed gedrag te worden getoond.
 • De instructeur van SafeZone behoudt zich het recht om de deelnemer die zich niet aan de regels van het reglement houdt, storend of afwijkend gedrag vertoond (voor, tijdens of na de les) te verwijderen van de lessen. Bovenstaand kan resulteren in het per direct beëindigen van het lidmaatschap van SafeZone.

Eigen Risico:

 • SafeZone en zijn/ haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of de gevolgen daarvan die het gevolg zijn van deelname aan de lessen. SafeZone gaat ervan uit dat deelnemer zich hiervoor zelf heeft verzekerd.
 • Schade door deelnemer aan gymzaal en materiaal wordt verhaald op de deelnemer of zijn/ haar ouder/ voogd.
 • SafeZone is niet aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • SafeZone behoudt het recht om locatie, tijden en tarieven te wijzigen. SafeZone zal u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Lidmaatschap, betaling en vakanties:

 • Voorafgaand aan lidmaatschap mogen er 2 proeflessen gevolgd worden. 
 • Bij inschrijving wordt eenmalig een bedrag van 30 euro door de deelnemer betaald aan SafeZone.
 • De betaling van de contributie dient voor het einde van de maand betaald te zijn door middel van een periodieke overboeking! De betaling wordt vooruit betaald. 
 • Contributie dient ook te worden voldaan indien de deelnemer om welke reden dan ook niet aan de les deelneemt. 
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien 1 van de partijen aan de wederpartij meedeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk tenminste 1 maand van te voren voor de 1e van de maand  worden gedaan. Opzeggen na de 1e resulteert in een extra maand betaling. 
 • Wanneer de contributie niet is betaald zal er binnen 7 dagen een herinnering verstuurd worden. Als er niet voldaan wordt aan deze herinnering van betaling volgt nog een laatste aanmaning binnen 14 dagen vanuit SafeZone. Wanneer er geen gehoor wordt gegeven zal de inning in handen van een incassobureau worden gegeven. Inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid.
 • Op officiële feestdagen zijn er geen lessen, de contributie loopt dan gewoon door. Dit is verrekend in de contributie.
 • Tijdens enkele vakanties is SafeZone gesloten. Houdt hiervoor de agenda in de gaten. Tijdens deze vakanties loopt de contributie door, dit is verrekend in de contributie.
 • Leden met een volledig abonnement mogen trainen op beide locaties van SafeZone. Leden van All Stars Boxing Gym die vanuit All Stars Boxing gym een extra lidmaatschap hebben voor de Krav Maga lessen bij All Stars Boxing Gym mogen alleen hun inhaallessen op een andere locatie volgen.*

Kleding en bescherming:

 • Na inschrijving bij SafeZone dient de deelnemer binnen 1 maand in bezit te zijn van gebitsbescherming, kruisbescherming (man en vrouw) en mma handschoenen. U kunt bij de instructeur navragen waar u deze kan bestellen.

IKMF:

 • Indien je 16 jaar of ouder bent, dient u zich in te schrijven bij de IKMF. (Vanaf 2023 geldt dit ook voor de kinderen en tieners)
 • Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF www.kravmaga-ikmf.nl
 • IKMF uniform is tijdens level test verplicht en bestaat uit: zwarte IKMF broek met IKMF logo en wit IKMF shirt voorzien van NL kenmerk.
 • Examens P2, P4 en G levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door een GIT instructeur uit Israël en/of door Expert levels uit NL.
 • De level examens P1, P3 en P5 worden regionaal afgenomen 
 • Alleen mensen die lid zijn van de IKMF-NL en hun lidmaatschap geld hebben betaald, kunnen deelnemen aan een level test. 
 • Men dient tenminste 75% van de lessen te hebben gevolgd eer men een level test kan doen. 
 • Trainingstijd: ten minste 35 uur voor eerste level en ten minste 65 uur per overig level, dit is een richtlijn. Men test pas wanneer men de materie beheerst en in staat is onder stress toe te passen. 
 • Level testing gaat altijd in overleg met de instructeur, deze bepaalt of je er "klaar" voor bent. 

  Ziekte:

  • Bij langdurige ziekte van de deelnemer kan in overleg met de instructeur het lidmaatschap op non-actief worden gezet. Bewijsstukken van de arts dient dan overlegd te worden. Non-actief stelling zal vanaf de 1e van de volgende maand gelden.
  • Wegens ziekte van de instructeur kan de les afgezegd worden. Er zal altijd getracht te worden om tijdige vervanging te regelen door SafeZone.

  Door akkoord te gaan met dit reglement verklaart de deelnemer nadrukkelijk de lessen van SafeZone te volgen op uitsluitend en alleen eigen risico. Kosten van enig ongeval of letsel en andere schade opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen wordt door de deelnemer zelf gedragen. SafeZone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en deelnemer ontheft SafeZone van aansprakelijkheid. 

   

  Bovenstaand dient bij lidmaatschap gelezen en ondertekend te worden! 

  Laatst gewijzigd 06-04-2022 (bedrag inschrijving en IKMF gelden kinderen/ tieners vanaf 2023)

  * toegevoegd vanaf 25 juli 2020

   

   

   

   

   
   
   
   
  E-mailen
  Bellen
  Map
  Instagram
  LinkedIn