Privacy statement.

Uw privacy

SafeZone is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegeven van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SafeZone persoonsgegeven verwerkt van deelnemers en bezoekers van de website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SafeZone zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevensverwerking is de eigenaar en de gevolmachtigde van SafeZone.

Indien u de gegevens wilt inzien die wij van u gebruiken en met welk doel, dan kunt u ons via info@safezone.team benaderen.  

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SafeZone uw persoonsgegeven verzamelt en verwerkt. SafeZone beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten: Voorletters, voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode en plaats, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt SafeZone deze persoonsgegevens voor het ledenbestand en de inning van contributie.

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt SafeZone persoonsgegevens van u:

  • wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden
  • bij betalende leden van SafeZone worden uw gegevens opgeslagen in beheer van de eigenaar en gevolmachtigde van SafeZone wanneer u contact heeft met SAFEZONE. Dit contact kan telefonisch zijn,
  • maar ook indien u ons via e-mail benaderd, het contactformulier invult of gebruik maakt van onze (mobiele) website.
  • om deelnemers op de hoogte te houden van de diensten van SafeZone. 

E-mail

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie en nieuws over SafeZone.

Recht van verzet

U kunt uw toestemming voor informatie en nieuws altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende informatie door een mail te sturen naar info@safezone.team onder vermelding van afmelden informatie.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

SafeZone laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social media

SafeZone is actief op Facebook en instagram. Het doel hiervan is om nuttige en relevante informatie te bieden en/ of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. SafeZone probeert in te gaan op relevante vragen en opmerkingen. SafeZone behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht ontleend worden. Indien SafeZone naar aanleiding van een vraag/ opmerking of discussie (persoons-) gegevens vast zal leggen. Zal deze uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. SafeZone is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens die door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met info@safezone.team

SafeZone heeft een besloten gedeelte waarvan deelnemers van SafeZone lid kunnen worden. Hierop zal specifieke informatie voor deelnemers staan. Als een deelnemer lid wordt van dit besloten gedeelte geeft hij/ zij daarmee ook toestemming voor eventueel gebruik van zijn/ haar foto's. Mocht u hiervoor geen toestemming geven dan kunt u ons alsnog mailen op info@safezone.team

Apps

SafeZone maakt geen gebruik van apps

Gebruik van cookies

De website van SafeZone maakt gebruik van cookies. In het cookiestatement onderaan de pagina kunt u hier meer over lezen.

Websites van SafeZone en andere websites

Op de website van SafeZone treft u mogelijk links aan naar andere websites. SafeZone kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@safezone.team

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren info@safezone.team

Wijzigingen

SafeZone behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op de pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SafeZone een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop SafeZone uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, bij deelnemers van SafeZone via de mailing of tijdens de lessen.

Laatst gewijzigd 20 mei 2018

 

 

 

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram
LinkedIn